Bezpłatne Badanie Słuchu

W ramach projektu MIĘDZYPOKOLENIOWO zapraszamy SENIORÓW naszego miasta na bezpłatne badania słuchu, połączone z prelekcją. Spotkanie odbędzie się 7 marca 2019 r. (czwartek) w ZSTiO MERITUM, ul. Katowicka 1, godz. 13:00


Informacja o godzinach pracy dnia 24.12.2018 roku

Informujemy, że w związku z podjętą decyzją Zarządu Spółki dotyczącą zapewnienia dnia wolnego w zamian za pracę w święto 11  listopada 2018 r. dzień 24.12 2018 r. został wyznaczony jako dzień wolny od pracy dla Przychodni Specjalistycznej, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz administracji. Oddziały szpitalne oraz Centralna Izba Przyjęć zabezpieczają, bez […]


Ograniczenia możliwości korzystania ze znieczuleń zewnątrzoponowych do porodu

Informujemy, iż z uwagi na zmienione zasady udzielenia świadczeń przez lekarzy łączących umowy o pracę z kontraktami, wynikające z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z dnia 9.08.2018r. do czasu objęcia Szpitala wykazem, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy zmuszeni jesteśmy do ograniczenia możliwości korzystania ze znieczuleń zewnątrzoponowych […]


Pracujemy krócej

Szanowni Państwo, Szanowni Pacjenci, uprzejmie informujemy, iż z uwagi na wysokie temperatury działy administracji Szpitala w dniu dzisiejszym pracują do godziny 14:00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. Zarząd Spółki


Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Adam MarczyńskiSzpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskietel.: 32 228 30 30faks: 32 228 14 98e-mail: iod@zozsiemianowice.pl Obowiązek informacyjny Szanowny Pacjencie!Szanowni Państwo! W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 […]


Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej – Maj 2018

Z okazji Dnia Położnej i Położnego – 8 maja i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Pielęgniarza – 12 maja, wyrazy podziękowania i szacunku za codzienny trud w opiece nad pacjentami wraz z życzeniami satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz uśmiechu, spełnienia marzeń w życiu osobistym i zawodowym. składa Zarząd i współpracownicy


Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, 8 maja 2018 roku Przypadające w tych dniach Międzynarodowe Dni Pielęgniarek i Położnych stwarzają piękną okazję by serdecznie podziękować za Waszą codzienną gorliwą służbę człowiekowi, za osobiste zaangażowanie i świadectwo wrażliwości na jego potrzeby. Dziękując Opatrzności Bożej za dar beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, życzymy, by w życiu każdej z Was spełniły się […]